BC NVYT covid19
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỨC KHỎE ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
    BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỨC KHỎE ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh