BIÊN BẢN Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2018

TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG QLCL BỆNH VIỆN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2018

 

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng  7 năm 2018

Địa điểm: Hội trường TTYT Diên Khánh

Tham dự cuộc họp gồm có:

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN  

1. Ông Phạm Tấn Đức, Giám đốc TTYT, Chủ tịch HĐQLCLBV, Trưởng đoàn; Chủ trì

2. Ông Huỳnh Cẩm Thạch, Phó giám đốc TTYT, Phó trưởng đoàn;

3. Bà Lê Thị Ngọc Trâm, Tổ trưởng tổ QLCLBV, Thư ký;

4. Thành viên tham dự:

-Thành viên HĐQLCLBV;

-Tổ QLCL BV;

- Mạng lưới QLCLBV

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

 Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Cải tiến chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2018

III. TIẾN HÀNH

1. Chủ trì tuyên bố lý do cuộc họp;

2. Từng thành viên phụ trách tiêu chí tự báo cáo kết quả thực hiện Bộ tiêu chí được phân công phụ trách, những điểm đạt được, những tồn tại vướng mắc và đề xuất kiến nghị liên quan đến tiêu chí do bản thân phụ trách.

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (Theo báo cáo đính kèm)

  1. Kết quả chấm điểm Bộ tiêu chí

Tổng số tiêu chí đánh giá: 83 tiêu chí. Tổng số điểm đạt được: 272

Điểm trung bình tiêu chí: 3,28

Tiêu chí mức 1: 0

Tiêu chí mức 2: 9

Tiêu chí mức 3: 52

Tiêu chí mức 4: 20

Tiêu chí mức 5: 2

 

 

  1. Ý kiến các thành viên tham dự

- Trang bị camera tại khoa Cấp cứu trung tâm, Khoa Nội, Khoa Ngoại TH, Khoa Nhi, khoa Phụ sản ( CN Tuấn, Phòng KHTH);

- Lắp đặt đồng hồ nước đầu vào của hệ thống xử lý chất thải,  Lắp đạt labo rửa tay ở căn tin;

- Lập kế hoạch tiêm phòng đối tượng có nguy cơ cao, khử khuẩn tập trung (CN Thảo, phòng KHTH).

  1. Ý kiến chỉ đạo của chủ trì

- Lắp đặt đồng hồ nước đầu vào của hệ thống xử lý chất thải,  Lắp đạt labo rửa tay ở căn tin ( Phòng HCQT&TCCB);

- Trang bị logo bệnh viện trên tất cả các bảng tin khoa phòng và Bệnh viện, tham khảo giá tủ đựng đồ của người bệnh tại các khoa lâm sàng ( Đ/c Mỹ, Phòng HCQT&TCCB );

- Trang bị bảng tin 5S của Bệnh viện ( Đ/c Mỹ, Phòng HCQT&TCCB);.

- Kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh của căn tin ( CN Nhung, Phòng TCKT.)

- Lập đề án chăm sóc khách hàng ( Đd Trâm, Phòng KHTH);

- Tổ chức Hội thi Tay nghề giỏi và Quy tắc ứng xử ( Ban tổ chức, Ban GK cuộc thi);

- Tham khảo đề xuất mũ khẩu trang dùng một lần cho phòng mổ ( CN Thảo, Phòng KHTH)

- Trang bị camera tại khoa Cấp cứu trung tâm, Khoa Nội, Khoa Ngoại TH, Khoa Nhi, khoa Phụ sản ( CN Tuấn, Phòng KHTH);

- Đánh giá công tác truyền thông giáo dục sức khỏe ( NHS Lệ - ĐD Trâm, Phòng Điều dưỡng, phòng KHTH);

- Lập kế hoạch tiêm phòng đối tượng có nguy cơ cao, khử khuẩn tập trung (CN Thảo, phòng KHTH);

- Đề nghị triển khai thêm 5 kỹ thuật tuyến trên: Hội đồng TĐT, Hội đồng KHKT;

- Triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi ( Bs Thạch)

- Đề án mua máy CT scanner: DS Nguyên, Khoa Dược.

- Trang bị mỗi khoa 4 giường có thanh chắn trong phòng bệnh nặng : Ds Nguyên, Khoa Dược.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

          Thư  ký                                                           Chủ trì

 

      Lê Thị Ngọc Trâm                                         Phạm Tấn Đức

 

 

 

CẢI TIẾN C. LƯỢNG
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh