CNTT
Đề thi năm 2019
    Đề thi năm 2019
RANSOMEWARE (MÃ ĐỘC TỐNG TIỀN)
    RANSOMEWARE (MA DOC TONG TIEN) Bai 1: 1. Noi tinh yeu bat dau: Bat coc du lieu va doi tien chuoc du lieu; ransomware; mot khai niem va xu huong khong moi me, nhung vao thoi diem hien tai no dang hoanh hanh du doi va gay thiet hai rat nhieu cho doanh nghiep. Mot khi da lay nhiem vao he thong, thi do la noi dau dau cua IT va nguoi su dung. Vay lam cach nao de phong chong no, co cach nao huu hieu de khac phuc hau qua cua no hay khong? Dac biet la doanh nghiep khong duoc dau tu ngan sach nhieu ve he thong va phan mem bao mat? Hay tham chi van co day du cac phuong tien bao mat, nhung van dinh don. Sau day, minh xin chia se mot so suy nghi va giai phap. Bai viet chi dua tren kinh nghiem va quan diem ca nhan. Xin moi nguoi cung gop y chia se them nhung phuong an khac va chem nhe tay neu bai viet con thieu hoi men.
GandCrab là mã độc tống tiền mới nhất xuất hiện tại Việt Nam
    GandCrab là mã độc tống tiền mới nhất xuất hiện tại Việt Nam
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh