Đề thi năm 2019

 

THÍ SINH THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO

 

THÌ NHẤN VÀO ĐỀ CỦA MÌNH

 

(Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho sự sai sót của thí sinh)

 

 

Bác sĩ

 

Điều Dưỡng

Xét nghiệm

 

Bác sĩ YHCT

 

X-Quang

Y sĩ YHCT

 

Y sĩ

 

KTV YHCT

Dược sĩ

 

 

 

 


Các tin tức sự kiện khác

Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh