HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng ngày 12 tháng 5 năm 2019
Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định 1 số điều của luật PCTN
Quy định chi tiết 1 số điều của luật PCTN
Nghị định 161/2018/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tuyển dụng CC, vc v..vv
KẾ HOẠCH Cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh năm 201
KẾ HOẠCH Cải tiến chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh năm 2018
BIÊN BẢN Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2018
BIÊN BẢN Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh 6 tháng đầu năm 2018
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
ĐỀ ÁN CSSKSS BAN ĐẦU THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh