LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
LICH CONG TAC TUAN TU 28.9 DEN 04.10
    LICH CONG TAC TUAN TU 28.9 DEN 04.10
LICH CONG TAC TUAN 20.7 DEN 26.7
    LICH CONG TAC TUAN 20.7 DEN 26.7
LICH CONG TAC TUAN 13.7 DEN 19.7
    LICH CONG TAC TUAN TU 13.7 DEN 19.7
LICH CONG TÁC TUAN
    LICH CONG TAC TUAN TU 29.6 DEN 05.7
LICH CONG TAC TUAN TƯ NGAY 22.6 DEN 28.6
    LICH CONG TAC TUAN TƯ NGAY 22.6 DEN 28.6
LICH CONG TAC TUAN TU 01.6 DEN 07.6
    LICH CONG TAC TUAN TU 01.6 DEN 07.6
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18.5.2020 ĐẾN 24.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18.5.2020 ĐẾN 24.5.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11.5.2020 ĐẾN 17.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11.5.2020 ĐẾN 17.5.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04.5.2020 ĐẾN 10.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04.5.2020 ĐẾN 10.5.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27.4.2020 ĐẾN 01.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27.4.2020 ĐẾN 01.5.2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh