LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch công tác tuần từ 30/9/2019 đến 04/10/2019
    Lịch công tác tuần từ 30/9/2019 đến 04/10/2019
Lịch công tác tuần từ 23/9/2019 đến 27/9/2019
    Lịch công tác tuần từ 23/9/2019 đến 27/9/2019
Lịch công tác tuần từ 26/8/2019 đến 30/8/2019
    Lịch công tác tuần từ 26/8/2019 đến 30/8/2019
Đổi lịch trực bảo vệ và lái xe
    Đổi lịch trực bảo vệ và lái xe
Lịch công tác tuần
    Lịch công tác tuần
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh