PHỔ BIẾN GDPL
Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định 1 số điều của luật PCTN
    Quy định chi tiết 1 số điều của luật PCTN
Nghị định 161/2018/NĐ-CP
    Sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tuyển dụng CC, vc v..vv
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh