PHỔ BIẾN GDPL
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18.5.2020 ĐẾN 24.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18.5.2020 ĐẾN 24.5.2020
NGHI DINH 24. QUY DINH CHI TIET 1 SO DIEU CUA LUAT PHONG CHONG TAC HAI THUOC LÁ
    NGHI DINH 24. QUY DINH CHI TIET 1 SO DIEU CUA LUAT PHONG CHONG TAC HAI THUOC LÁ
Nghị định 26/2020/NĐ-CP Bảo vệ BMNN
    Nghị định 26/2020/NĐ-CP Bảo vệ BMNN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11.5.2020 ĐẾN 17.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11.5.2020 ĐẾN 17.5.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04.5.2020 ĐẾN 10.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04.5.2020 ĐẾN 10.5.2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27.4.2020 ĐẾN 01.5.2020
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27.4.2020 ĐẾN 01.5.2020
 Luật số 44/2019/QH14 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
    Luật số 44/2019/QH14 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
    Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định 1 số điều của luật PCTN
    Quy định chi tiết 1 số điều của luật PCTN
Nghị định 161/2018/NĐ-CP
    Sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tuyển dụng CC, vc v..vv
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh