QLĐT Tăng huyết áp
NHẬP LIỆU THÁNG 09 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 09 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 08 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 08 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 07 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 07 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 06 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 06 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 05 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 04 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 03 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 03 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 02 NĂM 2020 (MỚI)
    NHẬP LIỆU THÁNG 02 NĂM 2020 (MỚI)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020 (mới)
    NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020 (mới)
NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020
    NHẬP LIỆU THÁNG 01 NĂM 2020
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh