QUYẾT ĐỊNH 431/ QĐ-YTDK: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH


Các tin tức sự kiện khác

Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh