SLOGAN
V/v Thay đổi slogan của Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
    V/v Thay đổi slogan của Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
QUY ĐỊNH Về việc nhận diện thương hiệu và sử dụng bộ nhận diện thương hiệu tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
    QUY ĐỊNH Về việc nhận diện thương hiệu và sử dụng bộ nhận diện thương hiệu tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định nhận diện thương hiệu và sử dụng bộ nhận dạng thương hiệu tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
    QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định nhận diện thương hiệu và sử dụng bộ nhận dạng thương hiệu tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh