THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
  • Mừng 8/3
  • Chuyên đề không khói thuốc 2018
  • Hội thi tay nghề năm 2018
  • Từ thiện
  • Tọa đàm ngày PNVN 2018 (2)
  • Tọa đàm ngày PNVN 2018
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh