Hưởng ứng phong trào “Áo dài – Di sản văn hoá Việt nam”

Hưởng ứng phong trào “Áo dài – Di sản văn hoá Việt nam” của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hoà Trung tâm Y tế Diên Khánh phát động toàn bộ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân viên mặc áo dài đi làm; mặc áo dài hưởng ứng và tham gia các hoạt động diễn ra trong ngày 8/3 và các vào các dịp kỹ niệm, ngày lễ, các hoạt động của cơ quan và địa phương.

Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh