TRUYỀN THÔNG NCOV
thông báo khẩn số 22 với các địa điểm có mặt các ca mắc COVID-19
    thông báo khẩn số 22 với các địa điểm có mặt các ca mắc COVID-19
Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 21
    Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 21
Thông báo khẩn 20: Những địa điểm liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 mới
    Thông báo khẩn 20: Những địa điểm liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 mới
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 19 CỦA BỘ Y TẾ CẬP NHẬT 12H NGÀY 31/7
    THÔNG BÁO KHẨN SỐ 19 CỦA BỘ Y TẾ CẬP NHẬT 12H NGÀY 31/7
Hướng dẫn sàng lọc
    Hướng dẫn sàng lọc
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 18 CỦA BỘ Y TẾ
    THÔNG BÁO KHẨN SỐ 18 CỦA BỘ Y TẾ
Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế tối 28-7
    Thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế tối 28-7
Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế
    Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế
Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 15
    Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 15
V/v triển khai đăng ký khám chữa bệnh qua điện thoại
    V/v triển khai đăng ký khám chữa bệnh qua điện thoại
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh