Văn bản cấp trên
PHIẾU KHẢO SÁT: Đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020
    PHIẾU KHẢO SÁT: Đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức đối với kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020
NHẬP THÔNG TIN
    kiem tra
TỜ KHAI Y TẾ
    TỜ KHAI Y TẾ
Mẫu phiếu điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập
    Mẫu phiếu điều tra thống kê các cơ sở y tế và giường bệnh công lập
Theo nội dung của công văn BHXH yêu cầu TTYT tập trung chọn hồ sơ theo các file trên gửi Giám định BHYT
    Theo nội dung của công văn BHXH yêu cầu TTYT tập trung chọn hồ sơ theo các file trên gửi Giám định BHYT
Công văn 4996: V/v Triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
    Công văn 4996: V/v Triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI
    LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Số: 01/VBHN-VPQH
146/2018/NĐ-CP: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
    146/2018/NĐ-CP: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Hướng dẫn về việc bổ sung, điều chỉnh liên tịch số 1850/LT-BHXH-GDĐT ,hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm 2018-2019
    Hướng dẫn về việc bổ sung, điều chỉnh liên tịch số 1850/LT-BHXH-GDĐT ,hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm 2018-2019
Dự thảo Quy định thí điểm về bệnh án điện tử
    Dự thảo Quy định thí điểm về bệnh án điện tử
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh