Văn bản Trung tâm
Danh sách thẻ tạm năm 2020
    Danh sách thẻ tạm năm 2020
Đề thi năm 2020
    Đề thi năm 2020
Quản lý Điều Dưỡng 2020
    Quản lý Điều Dưỡng 2020
659-YTDK-TCCB: Về việc thực hiện triển khai thực hiện tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực năm 2018
    Về việc thực hiện triển khai thực hiện tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực năm 2018
QUYẾT ĐỊNH 431/ QĐ-YTDK: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
    QUYẾT ĐỊNH 431/ QĐ-YTDK: PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
Địa chỉ
Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại
Cấp cứu:0258.246.5081; KHNV: 0258.246.5098 - TCCB: 0258.246.51097
E.mail
ytdk.syt@khanhhoa.gov.vn
© 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Y Tế huyện Diên Khánh